PETYCJA do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów oraz innych właściwych Ministrów Rządu, oraz do Posłów i Senatorów w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na budowę majątku narodowego oraz odpowiedzialności materialnej Posłów i Senatorów za podejmowane decyzje.

 

Nasze motto:

„Podstawą bytu Narodu jest ziemia, przemysł i handel –
kto ziemię, przemysł i handel oddaje w obce ręce,
sprzedaje swoją narodowość i zdradza swój naród”
Hipolit Cegielski - przedsiębiorca

My, niżej podpisani Polacy wykluczeni z profitów transformacji społeczno-gospodarczej, która w istocie była niesprawiedliwym wywłaszczeniem nas z ziemi, przemysłu i handlu, z całą mocą apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pana Marszałka Sejmu, Pana Marszałka Senatu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów oraz innych właściwych Ministrów Rządu, oraz do Posłów i Senatorów o wniesienie do Parlamentu projektu następujących ustaw:

- o zwrocie nakładów poniesionych w latach 1945 – 2010 przez cały Naród Polski na odbudowę i wytworzenie - majątku narodowego, w kontekście przyszłej ustawy reprywatyzacyjnej, która będzie normowała zwrot mienia rozmaitym nieznanym beneficjentom, bądź rekompensatę szkód w innym wymiarze to jest zwrot w naturze przedsiębiorstw państwowych o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa itp.

- o wykonywaniu mandatu posła i senatora i innych ustaw dotyczących decydentów w zakresie ich odpowiedzialności materialnej i sankcji za niezrealizowane obietnice wyborcze składane podczas kampanii wyborczej, albowiem uchwała Sądu Najwyższego z 1996 roku obliguje te osoby tylko do odpowiedzialności moralnej w tej materii.

Źródła finansowania nakładów: ze Skarbu Państwa do którego wpływają podatki oraz wierzytelności ze skonfiskowanego majątku osób, które go nabyły niezgodnie z prawem.

___________________

Z wyrazami szacunku
Sygnatariusze:

Anna Małgorzata Sakowska
Maria Żaworonek

Zapraszamy do dyskusji na stronę facebooka:

 

Podpisz petycję

Przed podpisaniem uprzejmie prosimy o wypełnienie pól opatrzonych gwiazdką.

*Imię: (Proszę wpisać)

Imię 2: (Proszę wpisać)

*Nazwisko: (Proszę wpisać)

*Płeć: (Proszę wybrać)

*Kraj (Proszę wpisać)

*Miejscowość: (Proszę wpisać)

Email: (Proszę wpisać)

Rocznik: Proszę rozwinąć listę i wybrać właściwą wartość

Podpisuję ponieważ: (Proszę wpisać)

*Pole wymagane

Pokazuj użytkownikom mój podpis

(Proszę wyrazić zgodę w przypadku chęci ujawnienia swoich personaliów w internecie)

Pod tekstem poparcia będą tylko widzialne imię i nazwisko i komentarz.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj admin@wykluczeni.eu do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.